DIVAFIX KONCENTRÁTDivafix koncentrát -
 penetrační a impregnační nátěr.
Penetrace - pro zpevnění savých a prašných podkladů (beton, vápenné a cementové omítky, sádra, sádrokarton, atd.), pro vnitřní i venkovní použití před jejich další povrchovou úpravou. Snižuje spotřebu a zvyšuje přilnavost vyrovnávacích tmelů, lepidel a nátěrových hmot.
Impregnace - z podkladu se odstraňuje vzduch tím, že se penetrace nechá vniknout do větších hloubek pórů a kapilár podkladu. Tím se zvyšuje hydrofóbnost a dochází ke snížení nasákavosti a vzlínavosti spodních vod.

Lze použít pro penetraci pod jádrové a finální omítky, zdivo, sádrokartonové a cementovláknité desky, fasádní a interiérové malby, zvýšení přilnavosti stavebních lepidel a samonivelačních hmot apod.

 

Technické parametry:

 

 

 

vzhled:

nehořlavá bílá kapalina

 

 

pH:

7,5 – 8,5

 

 

měrná hmotnost:

1000 kg/m3

 

skladovatelnost:

Při teplotách od +5°C do +28°C. Chraňte před mrazem!

 

 

spotřeba:

0,04 – 0,10 l/m2 (v závislosti na nerovnosti a savosti podkladu při ředění až 1:15)

   

ředení:

vodou 1:2  až  1:15

   

balení:

kanystr 10 kg, 5 kg, 2 kg, 1 kg

Technický list


© 2023 Vatlach - výroba lepidel a tmelu
Produkty | Webdesign ABweb.cz