HLOUBKOVÁ PENETRACE

 

Hloubková penetrace - jednosložková ihned použitelná nízkoviskózní kapalina s hloubkovým penetrujícím účinkem na savé podklady. Speciální hloubková penetrace je vodou ředitelná kompozice na bázi akrylátového polymeru s nano-částicemi, která umožňuje vysoký stupeň kotvení na anorganických částicích substrátu. Penetrace obsahuje povrchově aktivní látky, odpěňovací a konzervační prostředky. Neobsahuje těžké kovy. Vyznačuje se výborným smáčením a dokonalým kotvením na savých podkladech. 

Lze použít na nekonstrukční beton, anhydrit, zdivo, omítky, sádrokartonové a cementovláknité desky a minerální podklady atd.. Je určena ke zpevnění a sjednocení savosti podkladů a působí jako adhezní můstek pro další materiály jako jsou vodou ředitelné nátěrové hmoty, lepidla, akrylátové fasádní nátěrové hmoty, syntetické omítkoviny, tmely, vyrovnávací a sanační hmoty na bázi polymerních disperzí nebo redispergovatelných polymerních prášků a cementu.

Aplikace dalších hmot je možná po dokonalém zaschnutí, které závisí na teplotě a relativní vlhkosti vzduchu, při teplotě 20 stupňů Celsia a 60% RV zpravidla po 2-3 hodinách zasychání.  Za jiných klimatických podmínek je potřeba počítat se zkrácením resp.prodloužením doby zasychání. Podrobnější informace obsahuje technický list výrobku umístěný na webových stránkách vatlach.cz .

 

Technické parametry:

 

 

 

vzhled:

nehořlavá bílá kapalina

 

 

pH:

7,5 – 8,5

 

 

měrná hmotnost:

1000 kg/m3

 

skladovatelnost:

Při teplotách od +5°C do +28°C. Chraňte před mrazem!

 

 

spotřeba:

0,2 l/m2 - podle savosti podkladu

   

ředení:

vodou až 1:5

   

balení:

kanystr 5 kg, 1 kg

 

 

Technický list

 


© 2024 Vatlach - výroba lepidel a tmelu
Produkty | Webdesign ABweb.cz