VYROVNÁVACÍ HMOTA S


Vyrovnávací hmota „S‟
 -
 dvousložková hmota určená k vyrovnávání poškozených savých betonových podkladů v interiéru. Je vhodná k úpravě rovných podkladů pro kladení všech druhů podlahovin. Do tloušťky 5 cm tvrdne velmi rychle, bez napětí a trhlin. Hmota obsahuje práškovou a kapalnou složku, které se mísí těsně před použitím. 

TMEL „S‟ – šedý prášek na bázi hydraulického pojiva s příměsí cementu. 
TUŽIDLO „S‟ – mléčně zbarvená vodní disperze určená pro stavebnictví.

Objemový poměr mísení obou složek: tmel : tužidlo je 3 : 2.
Možnost mísení  je též  2 : 1 nebo  4 : 3  (stěrka je pevnější a samonivelizační).


APLIKACE:

Nejvyšší přípustná vlhkost betonového podkladu nesmí překročit hodnotu 4 % hmot.  Trhliny a výčnělky zrn písku, mastné skvrny,  skvrny po vosku a asfaltu na povrchu betonového podkladu musí být odstraněny rozpouštědly nebo mechanicky (vždy nejméně 24 hod. před lepením podlahové krytiny).

Betonové podklady musí být připraveny zcela dohotovené (vyzrálé) a vyčištěné. U takto připravených podkladů je třeba provést penetrační nátěr TUŽIDLEM „S‟.  Objemový poměr mísení obou složek: tmel : tužidlo  je 3 : 2., možnost mísení  je též  2 : 1 nebo  4 : 3. Po krátkém promíchání řídkou směs vylijeme na podklad a rovnoměrně rozetřeme  do žádoucí tloušťky vrstvy v jedné pracovní operaci. Při nanášení ve více pracovních operacích udržujeme podklad vhlký. Pro tloušťky přes 10 mm může být tmel nastaven křemičitým pískem o velikosti zrn 1 – 2 mm. Podíl mísení 2 díly tmelu „S‟ a 1 díl písku.

Podlahové krytiny je možné pokládat až po úplném vyschnutí hmoty (doba schnutí závisí na tloušťce vrstvy, teplotě místnosti a savosti betonového podkladu) tj. asi 10 – 24 hodin. Po této době je možné v případě nutnosti stěrku brousit.

Po napenetrování finální vrstvy lze stěrku ponechat jako konečnou podlahu, popř. natřít barvou na beton.

 

 

Technické parametry:

 

 

 

vzhled:

tmel - šedý prášek
tužidlo - bílá kapalina

 

 

pracovní teplota:

min. +12°C teplota podlahy

 

 

skladovatelnost:

Při teplotách od +5°C do +28°C. Chraňte před mrazem!

 

 

spotřeba:

1 kg/m2 při 1 mm tloušťky vrstvy

   

zpracovatelnost:

 cca 10 - 15 min

   

balení:

tmel - pytel 20 kg
tužidlo - kanystr 10 kg
sada  - pytel 20 kg + kanystr 10 kg

 Výrobek je certifikován u TZÚS Praha č. certifikátu 204/C5/2014/010-033150 ze dne 14. 05. 2014.

 

Technický list 

 


© 2024 Vatlach - výroba lepidel a tmelu
Produkty | Webdesign ABweb.cz